سبد خرید
دوره‌ی آموزش ترجمه

قیمت : ۴۸۰۰۰۰ ریال دوره آموزش ترجمه انگلیسی در 6 روز

-هزینه های هنگفت بابت ترجمه متون خود نپردازید با این دوره آسان و روان ترجمه کردن متون انگلیسی را به فارسی بیاموزید.

ویژه ی همه ی کسانی که متون انگلیسی می خوانند یا به هر دلیلی نیاز دارند آن ها را به شیوه ی صحیح و آسان به فارسی ترجمه کنند،

در 6 روز مترجم شوید
این دوره شامل یک جلد کتاب به همراهDVD تدریس صوتی استادنسیم طالبی با آموزش بی نظیر و سریع در14 فصل  در دوره ای کم حجم که 6 روزه شما را تبدیل به یک مترجم حرفه ای میسازد

این محصول کم حجم و سریع شامل سرفصل های زیر می باشد:

تعریف ترجمه

انواع ترجمه

ساختارمعنایی زبان

معنای تلویحی

مراحل پروژه ترجمه

واژه ها،ارتباط میان انواع واژه ها

معنای مجازی کلمات و واژه ها

هم نشینی کلمات

واژه های معادل برای مفاهیم غیرمشترک

دشواری های پیدا کردن واژه های معادل

وضعیت ارتباطی